Arteffact: Cofrestru’n Gwmni Diddordeb Cymunedol / Registering as a Community Interest Company

Mae Arteffact yn y broses o gofrestru’n Gwmni Diddordeb Cymunedol. Dros yr wythnosau bydd ein cofrestriad yn cael ei ffurfioli ac yna bydd Cyfarwyddwyr y Cwmni’n mynd ati i godi arian er mwyn ail gychwyn darparu gweithdai a gweithgareddau creadigol i rai sy’n profi salwch meddwl. Cadwch lygad allan ar ein gwefan am y manylion diweddaraf.

/////////////////////////////////////////////////////

Arteffact is in the process or registering as a Community Interest Company (CIC). The registration will be finalised over the next few weeks, and then the Directors will be fundraising in order to re-start delivery of creative workshops and activities for people who suffer with mental ill-health. Keep an eye on our website for updates.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s