Ymchwil / Research

Cynhaliwyd astudiaeth ymchwil gennym yn 2011-12 i ateb y cwestiwn ‘A all ymgysylltu creadigol mewn amgueddfeydd wella iechyd meddwl a lles pobl sy’n profi poenau meddyliol?’ Mae hyn yn ymwneud â gwahaniaethau rhwng gweithgareddau creadigol sy’n cymryd lle mewn lleoliad meddygol neu ganolfan dydd cymunedol a’r rhai a ddarperir mewn cyd-destun amgueddfa gan ddefnyddio casgliadau’r amgueddfa fel ysgogiad. Darllennwch grynodeb o’r canfyddiadau yma: Arteffact Adroddiad Cryno Mae copi o’r adroddiad ymchwil yn ei gyfanrwydd ar gael isod yn y Saesneg yn unig.

//////////////////////////////////////////////

A research study was run by Arteffact in 2011-12 to answer the question ‘Can creative engagement in museums improve the mental health and wellbeing of people experiencing mental distress?’ This is about distinguishing between creative activities that take place in a medicalised or community day centre setting and those that are delivered in a museum context using museum collections as a stimulus. A report summary is available here: Arteffact report summary A copy of the full research report is also available here: Arteffact Final Report

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s