Arteffact

Arteffact: Edrych i’r Dyfodol / Looking to the Future

Advertisements

Wedi blwyddyn gynhyrchiol a chreadigol iawn yn ystod 2015/16 mae Arteffact wrthi’n edrych i’r dyfodol. Rydym yn adolygu ein strwythurau rheolaethol ac yn ymchwilio i ffynhonellau ariannu posib er mwyn gallu parhau a’n gwaith dros y blynyddoedd sydd i ddod. Cadwch lygad allan yma ar ein gwefan am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Following a very productive and creative year in 2015/16 Arteffact is looking to it’s future. We are reviewing our management structures and researching into possible new funding streams in order to continue our work in the coming years. Please keep an eye on our website for the latest news and updates.

Diolch / Thank You.

 

 

Advertisements

Advertisements