Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell / Culture for better mental health

(Scroll down for English text…)

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell

Prosiect unigryw yng Ngogledd Cymru yw Arteffact sy’n defnyddio casgliadau amgueddfeydd ac archifdai i ysbrydoli creadigrwydd a hyrwyddo lles meddwl. Nod y prosiect hwn yn benodol yw cynorthwyo pobl 18 oed a throsodd sy’n byw yn y gymuned, sydd dan bwysau ac sy’n profi iselder ysbryd neu boen meddwl.

Cwrs o weithdai creadigol a gynhelir mewn amgueddfeydd, orielau ac archifdai yw Arteffact. Mae artist proffesiynol yn arwain pob gweithdy a chaiff cyfranogwyr eu hannog i ddatblygu eu creadigrwydd trwy gymryd rhan mewn prosiectau sy’n cael eu hysgogi gan y casgliadau. Mae’r gymysgfa unigryw o leoliad sy’n ysgogi, arteffactau prydferth a diddorol iawn, cwmni da, gwaith creadigol ac awyrgylch cefnogol oll yn cyfrannu at ymdeimlad cynyddol o les i gyfranogwyr.

Gallaf gael gwared â’m pryderon i gyd … ymgolli yn yr hyn rwy’n ei wneud

Yn ôl Morrigan Mason, Sylfaenydd Arteffact a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan: “Mae Arteffact yn cynnig ffordd wahanol i bobl reoli eu hiechyd meddwl. Mae cryn dystiolaeth o fanteision cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol ar iechyd meddwl. Mae ein cyrsiau’n cynnig ffordd i gyfranogwyr gysylltu â’u diwylliant a’u treftadaeth trwy gelf.”

Mae Arteffact 2015 yn cynnal pedwar cwrs12 wythnos mewn pedwar lleoliad o fisoedd Mai a Mehefin ymlaen. Cynhelir y cyrsiau yn Oriel Ynys Môn, Archifdy Caernarfon, Archifdy Conwy a Chastell Bodelwyddan. Caiff y cyrsiau eu hariannu’n gyfan gwbl a darperir yr holl ddeunyddiau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Maria Hayes (Rheolydd Arteffact) ar me@mariahayes.info neu ffonio 01766 830049 / 07817 297922.

Dyma’r dyddiadau a’r lleoliadau ar gyfer Arteffact 2015:

 1. Oriel Ynys Môn, Llangefni (10am – 3pm)

Artist: Bev Belshaw

Mis Mai: 28

Mis Mehefin: 4 / 11 / 18

Mis Gorffennaf: 2 / 9 / 16 / 23 / 30

Mis Medi: 9 / 16 / 23

  1. Archifdy Gwynedd, Caernarfon (10.30am – 3.30pm)

Artist: Morgan Griffith

Mis Mehefin: 5 / 12 / 19 / 26

Mis Gorffennaf: 3 / 10

Mis Medi: 11 / 18 / 25

Mis Hydref: 2 / 9 / 16

  1. Archifdy Conwy, Llandudno (10am – 3pm)

Artistiaid:

Wendy Couling

Mis Mehefin: 10 / 17 / 24

Mis Gorffennaf: 1 / 8 / 15

Fiona Collins

Mis Medi: 15 / 22 / 29

Mis Hydref: 6 / 13 / 20

  1. Castell Bodelwyddan, Bodelwyddan (10am – 3pm)

Artist: Karen Ball

Mis Mehefin: 4 / 11 / 18 / 25

Mis Gorffennaf: 9 / 16

Mis Medi: 10 / 17 / 24

Mis Hydref: 1 / 8 / 15

 /////////////////////////////////////////////////////////////

Culture for better mental health

Arteffact is a unique project in North Wales using museum and archive collections to inspire creativity and promote mental well-being. This project specifically aims to help people age 18 and over who are living in the community and experiencing stress, depression or anxiety.

Arteffact is a course of creative workshops that take place in museums, galleries and archives. A professional artist leads each workshop and participants are encouraged to develop their creativity by engaging in projects stimulated by the collections. The unique mix of inspirational surroundings, beautiful and fascinating artefacts, good company, creative work and a supportive atmosphere all contribute to an increased sense of well being for participants.

‘I can get rid of all my anxiety … lose myself in what I am doing’

Arteffact founder member and Deputy Director of Bodelwyddan Castle Trust, Morrigan Mason, says: “Arteffact offers an alternative way for people to manage their mental health. The benefits of taking part in cultural activities on mental health and well being are well documented. Our courses offer participants a way to connect to their culture and heritage through art”.

 

Arteffact 2015 is running four 12-week courses in four venues from May and June. The courses are at Oriel Ynys Môn, Caernarfon Archive, Conwy Archive and Bodelwyddan Castle. The courses are fully funded and all materials are provided. To find out more, contact Maria Hayes (Arteffact Manager) on me@mariahayes.info or call 01766 830049 / 07817 297922.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s