Arteffact

Arteffact 2015

Advertisements

Bydd sesiynau creadigol newydd Arteffact yn cael eu cynnal rhwng Mehefin a Hydref 2015 yng ngogledd Cymru. Bydd yr artistiaid Bev Bellshaw, Karen Ball, Morgan Griffith, Fiona Collins a Wendy Couling yn cynnal gweithdai celf ac ysgrifennu creadigol er iechyd a lles meddyliol. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn Archifdy Conwy: Llandudno, yng Nghastell Bodelwyddan, Oriel Ynys Mon: Llangefni ac yn Archifdy Caernarfon. Darllennwch y taflen Arteffact am y manylion llawr a cysylltwch a ni i archebu lle neu am fwy o wybodaeth: Taflen Arteffact 2015

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The next Arteffact creative sessions will be held between June and October 2015 in north Wales. Artists Bev Belshaw, Karen Ball, Morgan Griffith, Fiona Collins and Wendy Couling will be delivering creative writing and art workshops designed to promote mental health and wellbeing. Sessions will take place at the Conwy Archive: Llandudno, Bodelwyddan Castle, Oriel Ynys Mon: Llangefni and the Caernarfon Artchive. To book a place or fore more information please download the Arteffact leaflet here: Arteffact Leaflet 2015

Advertisements

Advertisements